Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 24 2017

fantasauce
Reposted fromFlau Flau viaqbshtall qbshtall
fantasauce
4562 b8c0
fantasauce
5028 36a1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakazikova kazikova
fantasauce
4579 e5d6
Reposted fromkarahippie karahippie vialetmeget letmeget
fantasauce
Reposted fromgruetze gruetze viaPsaiko Psaiko

June 01 2015

fantasauce
5500 48d4
Reposted frommartynkowa martynkowa viafoodislove foodislove
fantasauce
Zawsze odchodził, kiedy czuł się niezręcznie i się nie przywiązywał, a jak na złość inni przywiązywali się do niego.
Chciał być sam, bo lubił, a jednocześnie potrzebował kogoś, z kim by mógł tak milczeć i się szwendać.
Odchodził, a i tak wracał.
— o Włóczykiju
Reposted fromjaskier jaskier viajointskurwysyn jointskurwysyn
fantasauce
3175 35a8
Poświatowska Halina
Reposted fromzimnepalce zimnepalce
5538 a087
fantasauce
Że się przejmuję. Że się wszystkim przejmuję. Że jestem non stop przerażona tym, co mam robić. Codziennie budzę się z atakiem paniki, co mam robić. Co mam robić w życiu.
— Małgorzata Halber "najgorszy człowiek na świecie"
fantasauce
Był samotnym duchem głoszącym prawdę, której nikt nigdy nie usłyszy. Dopóki jednak będzie ją głosił, w jakiś niejasny sposób ciągłość nie zostanie zerwana. To nie przez fakt, że ktoś cię słyszy, ale dlatego, że nie dajesz się ogłupiać, trwa kulturowe dziedzictwo.
— "Rok 1984" George Orwell
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viacytaty cytaty
fantasauce
7432 8082
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
fantasauce
Po jakimś czasie człowiek przyzwyczaja się, zapomina i nawet nie czuje, że zimno, bo zapomniał, co to jest ciepło.
— William Faulkner "Dzikie palmy"
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
fantasauce
1852 4ade
Reposted fromfelicka felicka viaValarMorghulis ValarMorghulis
fantasauce
fantasauce
9096 522d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawasteland wasteland
fantasauce
Zawsze obawiałem się, że w jakiś sposób jestem pusty i że właściwie to nie ma jakiejś poważnej przyczyny, dla której miałbym istnieć. A teraz, wobec wszystkich faktów, upewniłem się całkowicie co do mojej indywidualnej nicości.
— Louis-Ferdinand Celine, "Podróż do kresu nocy"
Reposted fromelloko elloko viacytaty cytaty
fantasauce
Szybko się starzejemy, i to w sposób nieodwracalny. Zdajemy sobie z tego najlepiej sprawę po sposobie, w jaki wbrew sonie kochamy nasze nieszczęście. Natura jest od nas silniejsza, i tyle. Testuje nas w jednej roli, a później nie umiemy się już od tej roli oderwać. Ja sam, jeśli o mnie chodzi, wyruszyłem w stronę niepokoju. Przyjmujemy łagodnie tę naszą rolę i bierzemy nasz los na poważnie, nie zdając sobie nawet z tego sprawy, a kiedy spoglądamy za siebie, jest już za późno, aby cokolwiek zmienić. Niepokój zajął całe miejsce i tak już zostanie na zawsze.
— Louis-Ferdinand Celine, "Podróż do kresu nocy"
Reposted fromelloko elloko viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl